โครงการ CTP

หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา (CTP) เริ่มดำเนินกิจการให้เช่าคลังสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พศ.2551 โดยเล็งเห็นว่าเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีความต้องการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

โครงการ CTP

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคลังที่มีคุณภาพ และให้บริการพื้นที่สำหรับโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ CTP DC

ศูนย์กระจายสินค้า เชียงใหม่พัฒนา มีพื้นที่ให้บริการ 12,400 ตร.ม. บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ตั้งอยู่เยื้องกับนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน

โครงการ CTP DC

ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างประเทศ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่เขตภาคเหนือ

/

โครงการ CTP

หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา (CTP) เริ่มดำเนินกิจการให้เช่าคลังสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พศ.2551 โดยเล็งเห็นว่าเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีความต้องการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

MORE

โครงการ CTP DC

CTP DC ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ ภาคเหนือตอนบน พื้นที่ขนาด 20 ไร่เศษ เรามีคลังสินค้าให้ เช่า ขนาด 12,400 ตร.ม และสามารถสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้

MORE

บริการของเรา

รับฝากสินค้ารายวัน รายเดือน, บริหารจัดการสินค้าคงคลัง, บริการจัดส่ง กระจายสินค้า, ให้เช่าคลังสินค้า รายเดือน รายปี และระยะยาว

MORE

ปัจจุบันได้มีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ครอบคลุมมากขึ้นจึงเปิดบริการใหม่ภายใต้ชื่อ

บริษัท ซีพีที ดีซี จำกัด

เกี่ยวกับเรา

หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา (CTP) เริ่มดำเนินกิจการให้เช่าคลังสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พศ.2551 โดยเล็งเห็นว่าเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีความต้องการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น จากวันนั้น CTP ได้เพิ่มพื้นที่ให้เช่าขึ้นเป็นลำดับ และยังได้ขยายคลังสินค้าออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง คือ จังหวัดลำพูน โดยใช้ชื่อโครงการว่า CTP DC
CTP DC ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ ภาคเหนือตอนบน พื้นที่ขนาด 20 ไร่เศษ เรามีคลังสินค้าให้ เช่า ขนาด 12,400 ตร.ม และสามารถสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ ภายในโครงการประกอบด้วยลานจอดบรรทุก ลานจอดรถยนต์ พื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า และสำนักงาน

บริการของเรา

รับฝากสินค้ารายวัน รายเดือน
 • พาเลทแบบแยกชนิดสินค้า พร้อมบริหารจัดการคงเหลือ อัปเดตReal Time
 • พาเลทแบบรวม ไม่ระบุชนิดหรือจำนวนสินค้า
 • คอกล้อมแบบรวม ไม่ระบุชนิดหรือจำนวนสินค้า
 • กล่องขนาด 87 ลิตร หรือ 0.087 คิว
 • บริหารจัดการสินค้าคงคลัง
  ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่าย ณ ปัจจุบัน และการเคลื่อนไหวของสินค้าแบบ Real Time สามารถสั่งหยิบสินค้าได้ทันที ด้วยระบบ User Lock-in ลดความผิดพลาดในการสั่งหยิบสินค้า
  บริการจัดส่ง กระจายสินค้า
  สามารถไปรับสินค้า/วัตถุดิบ มาเก็บรักษา พร้อมสามารถส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ รวมถึงการส่งวัตถุดิบเข้าสายการผลิตของลูกค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  ให้เช่าคลังสินค้า รายเดือน รายปี และระยะยาว
  มีบริการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของตนเอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 24 ชม. มีกล้อง CCTV On line จุดพักรถขนส่ง ที่จอดรถส่วนกลาง และห้องประชุม ให้บริการเฉพาะลูกค้าของเรา